มังคุด\nMangosteen (Garcinia mangostana Linn)

มังคุดทั้งลูก 10-12 / 13-15 / 16-18 ลูก/กิโลกรัม