กุ้งน้ำจืด\nFreshwater Shrimp\n(Litopenaeus vannamei)

กุ้งขาวทั้งตัว 300-400 ตัว/กิโลกรัม