Ella
contacts
Adress:
บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/108 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Phone:
034-490461- 4
Fax:
034-490460
E-mail:
sales@itfoods.co.th
Copy right @ I.T. Foods Industries Co., Ltd.

กุ้งน้ำจืด\nFreshwater Shrimp\n(Litopenaeus vannamei)

กุ้งขาวทั้งตัว 300-400 ตัว/กิโลกรัม