ปลาดุก\nWalking Clarias Fish\n(Clarias Macrocephalus)

ปลาดุกทั้งตัว 300-500 / 500-800 / 800 กรัม ขึ้น 
ปลาดุกผ่าท้อง 300-500 / 500-800 / 800 กรัม ขึ้น / ตัว 
ปลาดุกหั่นชิ้น 2-3 ซม. / ชิ้น / ตัว