ปลาทูนึ่ง\nSteamed Mackeral Fish\n(Rastrelliger Brachysoma)

ปลาทูนึ่ง 90-110 / 110-140 / 140 กรัม ขึ้น / ตัว