ปลาสลิดแดดเดียว\nSalted Gourami Fish Gutted\n(Trichogaster Pectoralis)

ปลาสลิดแดดเดียว 6-7 / 8-12 / 13-15 ตัว/กิโลกรัม