ปลาดุกแดดเดียว\nSalted Walking Clarias Fish Fillet\n(Clarias Macrocephalus)

ปลาดุกแดดเดียวผ่าผีเสื้อ ไม่มีหัว 6-8 ตัว/กิโลกรัม