พาย(ทุเรียน, สับปะรด, มะม่วง)\nPie (durian, pineapple, mango)

พายไส้ทุเรียน 20-25 กรัม/ชิ้น 
พายไส้สับปะรด 20-25 กรัม/ชิ้น 
พายไส้มะม่วง 20-25 กรัม/ชิ้น