น้ำมะพร้าว\nCoconut juice

น้ำมะพร้าวบรรจุในกระบอก 300 ml 
น้ำมะพร้าวบรรจุในถุง 280 ml