ลูกชิ้น (ปลา, กุ้ง, ปลาหมึก, ปูอัด, รักบี้)\nBall (fish, shrimp, cuttuefish, imitation crab, rak bee)

แพ็คกิ้ง / น้ำหนักตามความต้องการของลูกค้า